Φίλτρα ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Pentair P series spun polypropylene cartridges

Αποτελούν την οικονομικότερη επιλογή της Pentair Water. Η σειρά P είναι κατασκευασμένη από θερμικά ενωμένες ίνες πολυπροπυλενίου και προσφέρει ικανοποιητική βασική διήθηση του νερού για πλήθος εφαρμογών. Τα φυσίγγια δε διαθέτουν πυρήνα, έχουν ικανοποιητική χημική συμβατότητα και θερμοκρασίες λειτουργίας έως 62,8 οC.

Pentair SWP series φίλτρα νήματος πολυπροπυλενίου

Τα φίλτρα νήματος πολυπροπυλενίου αποτελούν μία αρκετά οικονομική επιλογή που προσφέρει πολύ υψηλές ροές και διακρίνεται για τη χημική της συμβατότητα. Μειονέκτημα των φίλτρων νήματος είναι η χαμηλή ποιότητα διήθησης που προσφέρουν και το γεγονός ότι όταν εξαντληθεί η χωρητικότητά τους απελευθερώνουν σωματίδια που είχαν προηγουμένως συγκρατήσει, χωρίς να βουλώσουν. Είναι κατάλληλα για τις παρακάτω εφαρμογές:

Suez (GE) Purtrex depth filters

Η πραγματικά διαβαθμισμένη πυκνότητα του υλικού διήθησης (χαμηλότερη πυκνότητα στην επιφάνεια του φίλτρου και προοδευτικά υψηλότερη πυκνότητα όσο προχωράμε προς το κέντρο) εγκλωβίζει σωματίδια διαμέσου του συνολικού βάθους του φίλτρου. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερες αλλαγές απ’ ότι όταν υπάρχουν φίλτρα νήματος ή φίλτρα που χρησιμοποιούν ρητίνες.

Suez (GE) RoSave.Zs depth filters

Τα φυσίγγια φίλτρων της κατηγορίας Z.Plex είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την τεχνολογία φίλτρων της GE Z.Plex. Το υλικό κατασκευής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα φίλτρα Z.Plex προσφέρει ασύγκριτη απόδοση σε αυτές τις εφαρμογές.

Pentair DGD polyprolylene dual layer filters

Η σειρά DGD αποτελεί μία μοναδική καινοτομία της Pentair για τη διήθηση αιωρούμενων σωματιδίων. Τα φυσίγγια αυτά είναι κατασκευασμένα από δύο επίπεδα πολυπροπυλενίου διαφορετικής ονομαστικής τιμής διήθησης. Το εξωτερικό επίπεδο είναι περισσότερα micron από το εσωτερικό ώστε να συγκρατεί τον μεγάλο όγκο σωματιδίων και να επιτρέπει στο εσωτερικό να έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Suez (GE) Aquatrex LD depth filters

Τα φυσίγγια φίλτρων της κατηγορίας Hytrex, στην οποία ανήκουν και τα Aquatrex LD προσφέρουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για γενικές εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλος χρόνος ζωής, υψηλή καθαρότητα και χαμηλή συχνότητα αλλαγών. Η πραγματικά διαβαθμισμένη πυκνότητα του μέσου διήθησης (χαμηλότερη πυκνότητα στην επιφάνεια του φίλτρου και προοδευτικά υψηλότερη πυκνότητα όσο προχωράμε προς το κέντρο) εγκλωβίζει σωματίδια διαμέσου του συνολικού βάθους του φίλτρου. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερες αλλαγές απ’ ότι όταν υπάρχουν φίλτρα νήματος ή φίλτρα με ρητίνες.

Pentair ECP Pleated filters

Παρέχουν περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερη διάρκεια από τα κοινά φίλτρα λόγω της μεγάλης επιφάνειας που τους προσφέρει ο πλισέ σχεδιασμός τους. Τα χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν κατάλληλα για εφαρμογές, όπως θαλασσινό νερό, μικροβιολογικά επιβαρυμένα νερά και λύματα, νερά γεωτρήσεων, αγροτική χρήση, βιομηχανία. Τα πλισέ φίλτρα ECP είναι κατασκευασμένα από μία ειδική φόρμουλα ινών κυτταρίνης και πολυεστέρα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή, υψηλή «θωράκιση» στις επιθέσεις βακτηριδίων τις υψηλότερες ροές από κάθε άλλο τύπο και ελάχιστη πτώση πίεσης στον κύκλο ζωής τους.

Pentair Polyval high effeiciency pleated polypropylene

Τα καθαριζόμενα πλισέ φίλτρα Polyval αποτελούν μία ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή φυσιγγίου από πολυπροπυλένιο. Οι πολύ πυκνές πτυχώσεις του διηθητικού μέσου προσφέρουν επιφάνεια περίπου 4 φορές μεγαλύτερη από τα κοινά φίλτρα επιφανείας (πχ Pentek ECP) με αποτέλεσμα την πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τις υψηλότατες ροές ακόμα και σε πολύ μικρές ονομαστικές τιμές. Αποτελούν βαρέως τύπου βιομηχανικά φίλτρα με ισχυρό πυρήνα πολυπροπυλενίου και στιβαρό εξωτερικό πλέγμα προστασίας που αποτρέπουν τις στρεβλώσεις του φυσιγγίου και επιτρέπουν τακτικές πλύσεις με αντίστροφη ροή νερού.

Suez (GE) X-Pleat PES membrane MF cartridges

Τα φυσίγγια φίλτρων της GE είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να έχουν αντοχή σε μία ευρεία γκάμα χημικών. Οι συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με την εφαρμογή και οι χρήστες θα πρέπει να εξακριβώνουν προσεκτικά τη χημική συμβατότητα.

Pentair BP filter bags for Big Blue Bag Vessels

Τα φίλτρα σάκου (bag filters) είναι μία μέθοδος διήθησης σωματιδίων που συνηθίζεται στη βιομηχανία λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των φίλτρων, των υψηλών ροών που εξασφαλίζουν και της καλής συμβατότητας σε επιβαρυμένα περιβάλλοντα (χημικά, βακτήρια, κλπ).